GOALSERVE.COM HAZ DINERO DESDE GOALSERVE - 20% DE COMISIÓN
HAZ TU APUESTA HOY - GOALSERVE APUESTAS
Get Live XML Feeds for your Website Now!
JAPAN
Japan: Npb
15.08.2018
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chunichi Dragons 0 2 2 0 0 1 0 0 5
15.08.2018
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 2 0 2 0 2 0 0 6
15.08.2018
Hiroshima Carp 0 0 3 1 0 1 1 0 0 6
Hanshin Tigers 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
15.08.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nippon Ham Fighters 0 0 2 0 0 0 1 1 4
15.08.2018
Orix Buffaloes 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Seibu Lions 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
15.08.2018
Yomiuri Giants 0 2 2 0 0 0 4 2 1 11
Yakult Swallows 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
14.08.2018
Yokohama BayStars 0 1 1 0 0 1 1 0 2 6
Chunichi Dragons 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5
14.08.2018
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fukuoka S. Hawks 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14.08.2018
Hiroshima Carp 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
Hanshin Tigers 0 0 0 1 2 0 0 4 7
14.08.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Nippon Ham Fighters 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14.08.2018
Orix Buffaloes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Seibu Lions 0 1 1 0 0 2 0 2 0 7
14.08.2018
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Yakult Swallows 1 0 0 2 0 1 0 0 2 6
12.08.2018
Yomiuri Giants 1 1 0 0 4 2 0 0 0 8
Hiroshima Carp 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
12.08.2018
Hanshin Tigers 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Yokohama BayStars 0 2 2 0 2 3 1 2 12
12.08.2018
Seibu Lions 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12.08.2018
Yakult Swallows 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Chunichi Dragons 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12.08.2018
Nippon Ham Fighters 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5
Fukuoka S. Hawks 2 0 4 1 4 0 0 0 11
12.08.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Orix Buffaloes 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
11.08.2018
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Hiroshima Carp 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
11.08.2018
Hanshin Tigers 0 3 1 0 0 4 0 0 0 8
Yokohama BayStars 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Japan: Npb - All Stars
14.07.2018
Pacific league 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5
Central league 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13.07.2018
Central league 0 3 2 0 0 0 0 1 0 6
Pacific league 5 0 0 0 0 2 0 0 7
Japan: Npb - Pre-Season
25.03.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 3 0 4 0 0 0 7
Chunichi Dragons 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
25.03.2018
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Hiroshima Carp 0 0 0 3 1 0 0 0 4
25.03.2018
Hanshin Tigers 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Orix Buffaloes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25.03.2018
Rakuten Gold. Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 4 0 4
25.03.2018
Yakult Swallows 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nippon Ham Fighters 0 0 1 0 0 1 1 0 3
25.03.2018
Seibu Lions 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Yokohama BayStars 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4
24.03.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Chunichi Dragons 3 0 1 4 0 0 1 0 9
24.03.2018
Orix Buffaloes 0 4 0 1 0 0 0 0 1 6
Hanshin Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24.03.2018
Yakult Swallows 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nippon Ham Fighters 1 0 0 1 0 0 0 0 2
24.03.2018
Rakuten Gold. Eagles 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24.03.2018
Hiroshima Carp 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 0 0 1 5 0 6
24.03.2018
Yokohama BayStars 0 0 4 0 0 2 2 0 0 8
Seibu Lions 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
23.03.2018
Chiba Lotte Marines 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
Chunichi Dragons 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.03.2018
Hiroshima Carp 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 3 1 0 0 1 0 0 5
23.03.2018
Yakult Swallows 2 0 0 0 0 0 0 1 4 7
Nippon Ham Fighters 0 1 0 0 0 2 1 2 1 7
23.03.2018
Hanshin Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orix Buffaloes 0 0 0 3 0 0 0 0 3
23.03.2018
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.03.2018
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seibu Lions 3 0 0 0 1 0 0 0 4
21.03.2018
Orix Buffaloes
Hiroshima Carp
21.03.2018
Chunichi Dragons 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Japan: Npb - Play Offs
04.11.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
02.11.2017
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Yokohama BayStars 0 0 0 2 0 3 0 0 5
01.11.2017
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yokohama BayStars 0 0 0 0 2 0 1 3 6
31.10.2017
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Yokohama BayStars 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
29.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 0 0 0 3 0 4
28.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fukuoka S. Hawks 1 2 0 0 7 0 0 0 10
24.10.2017
Yokohama BayStars 0 1 2 1 2 0 1 2 0 9
Hiroshima Carp 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
23.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Hiroshima Carp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fukuoka S. Hawks 3 0 0 3 0 0 0 1 7
21.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 1 1 0 0 2 0 0 4
20.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 2 0 0 2 0 0 0 0 5
Fukuoka S. Hawks 2 0 3 0 0 0 0 2 7
20.10.2017
Yokohama BayStars 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hiroshima Carp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 2 0 2 1 0 0 1 6
Hiroshima Carp 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
18.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
18.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 0
Hiroshima Carp 0 0 0 0 3 3
17.10.2017
Yokohama BayStars 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6
Hanshin Tigers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5
Seibu Lions 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
15.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 2 0 2 0 6 0 3 13
Hanshin Tigers 0 2 1 0 0 1 2 0 0 6
15.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Seibu Lions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Japan: Spring Koshien
04.04.2018
Osaka Toin 0 0 0 2 0 0 1 2 5
Chiben Wakayama 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
03.04.2018
Mie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Osaka Toin 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
03.04.2018
Chiben Wakayama 0 0 2 3 0 0 1 4 0 12
Tokai Sagami 4 0 0 0 2 4 0 0 0 10
01.04.2018
Kanazawa Seiryo 0 2 2 0 0 1 1 3 0 9
Mie 0 3 4 0 0 0 2 0 5 14
01.04.2018
Hanamaki Higashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osaka Toin 4 5 0 2 3 0 2 3 19
01.04.2018
Soseikan 3 0 1 1 2 0 2 0 0 10
Chiben Wakayama 0 1 1 0 4 0 1 0 2 11
31.03.2018
Nihon Koku Ishikawa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tokai Sagami 1 0 0 0 0 1 0 1 3
31.03.2018
Kanazawa Seiryo 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Omi 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
31.03.2018
Otokuni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mie 1 0 1 0 0 0 0 0 2
31.03.2018
Hikone Higashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanamaki Higashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30.03.2018
Osaka Toin 0 0 1 0 1 0 1 2 5
Meishu Gakuen Hitachi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30.03.2018
Chiben Gakuen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Soseikan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30.03.2018
Kokugakuin 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Chiben Wakayama 4 1 1 0 1 0 0 0 7
30.03.2018
Meitoku Gijuku 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nihon Koku Ishikawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
29.03.2018
Tokai Sagami 0 2 0 2 0 0 0 3 1 8
Shizuoka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29.03.2018
Nihon Daigaku DaiSan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mie 0 0 0 0 0 3 5 0 8
29.03.2018
Tomishima 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Kanazawa Seiryo 1 0 7 2 0 0 0 1 11
28.03.2018
Matsuyama Seiryo 0 1 0 1 0 0 2 0 1 5
Omi 0 5 1 1 0 1 0 0 8
28.03.2018
Otokuni 0 1 0 0 1 4 0 0 1 7
Okayama Sanyo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28.03.2018
Hikone Higashi 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Keio Fujisawa 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Japan: Summer Koshien
15.08.2018
Aichi Kogyo Daigaku Meiden
Hotoku Gakuen
15.08.2018
Hachinohe Gakuin Kosei 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ryukoku Heian 0 3 3 0 0 0 2 2 4 14
15.08.2018
Nara Daigaku Fuzoku 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
Nihon Daigaku DaiSan 2 0 1 0 0 2 0 1 2 8
15.08.2018
Kisarazu Sogo 0 1 0 0 1 0 1 2 2 7
Konan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.08.2018
Soshi Gakuen 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Shimonoseki Kokusai 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5
14.08.2018
Yokohama 0 0 1 6 0 1 0 0 0 8
Hanasaki Tokuharu 1 0 0 0 0 2 1 0 2 6
14.08.2018
Ogaki Nihon 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Kanaashi Nogyo 1 2 0 0 0 0 0 1 2 6
14.08.2018
Nichinan Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tokoha Kikigawa 0 0 1 0 0 1 0 1 3
13.08.2018
Maebashi Ikuei 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Omi 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
13.08.2018
Takaoka Shogyo 1 2 0 2 0 0 0 0 5
Saku Chosei 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4
13.08.2018
Oki Gakuen 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
Osaka Toin 0 0 0 2 1 4 1 2 10
12.08.2018
Kochi Shogyo 1 7 0 4 0 0 0 0 0 12
Keio Yokohama 2 0 0 0 2 0 0 0 2 6
12.08.2018
Saibi 0 0 1 0 0 0 0 8 0 13
Kanazawa Seiryo 5 0 1 0 1 0 0 0 2 11
12.08.2018
Sendai Ikuei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urawa Gakuin 2 0 2 0 0 0 0 2 3 9
11.08.2018
Koryo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Nishogakusha 2 0 0 0 0 0 3 0 5
11.08.2018
Aichi Kogyo Daigaku Meiden 3 0 0 0 4 1 0 2 10
Hakusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.08.2018
Seiko Gakuin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Hotoku Gakuen 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
11.08.2018
Hachinohe Gakuin Kosei 2 4 0 1 1 0 0 0 0 9
Akashi Shogyo 1 0 0 4 0 0 3 0 0 8
10.08.2018
Tottori Johoku 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ryukoku Heian 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
10.08.2018
Nara Daigaku Fuzoku 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Haguro Yamagata 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bookmark and Share